TOP 3 PRESIDENT

DUTERTE - 16,601,997 VOTES
ROXAS - 9,978,175 VOTES
POE - 9,100,991 VOTES

TOP 3 VICE PRESIDENT

ROBREDO - 14,418,817 VOTES
MARCOS - 14,155,344 VOTES
CAYETANO - 5,903,379 VOTES